Detaliile cărții

Psalmii 143

Un psalm al lui David.

1. Doamne, ascultă-mi rugăciunea! Pleacă-Ţi urechea la cererea mea! După credincioşia şi dreptatea Ta, răspunde-mi!

2. Nu intra la judecată cu robul Tău, căci nici un om viu nu-şi poate apăra dreptatea înaintea Ta!

3. Duşmanul mă prigoneşte, mă zdrobeşte de pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit demult.

4. Duhul îmi este mâhnit; inima îmi este tulburată înăuntrul meu.

5. Îmi aduc aminte de zilele de odinioară, cuget la toate lucrările Tale şi mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile Tale.

6. Îmi întind mâinile către Tine; sufletul meu însetează după Tine ca pământul uscat. Sela

7. Doamne, grăbeşte-Te să-mi răspunzi, căci mi-e sleit duhul! Nu-Ţi ascunde faţa de mine, ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă!

8. Fă-mă să aud dimineaţa despre îndurarea Ta, căci în Tine mă încred! Fă-mi cunoscută calea pe care să merg, căci la Tine îmi înalţ sufletul!

9. Doamne, izbăveşte-mă de duşmanii mei, căci la Tine caut adăpost!

10. Învaţă-mă cum să-Ţi împlinesc voia, căci Tu eşti Dumnezeul meu! Fie ca Duhul Tău cel bun să mă călăuzească prin locuri netede!

11. Din pricina Numelui Tău, Doamne, înviorează-mă! Din pricina dreptăţii Tale, scapă-mă din necaz!

12. Din pricina îndurării Tale isprăveşte cu duşmanii mei, nimiceşte-mi toţi prigonitorii, căci eu sunt robul Tău!