Detaliile cărții

Leviticul 18

Oprirea însoţirilor nelegiuite.

1. Domnul i-a zis lui Moise

2. să le poruncească israeliţilor: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

3. Să nu săvârşiţi faptele care se fac în ţara Egiptului, unde aţi locuit, şi să nu săvârşiţi faptele care se fac în Canaan, ţara unde vă duc. Să nu trăiţi după legile lor.

4. Să împliniţi poruncile Mele şi să păziţi legile Mele, urmându-le. Eu sunt Domnul,Dumnezeul vostru.

5. Să păziţi legile şi poruncile Mele; omul care le împlineşte va trăi prin ele. Eu sunt Domnul.

6. Nimeni dintre voi să nu se apropie de ruda lui apropiată ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul.

7. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, căci este goliciunea mamei tale; să nu-i descoperi goliciunea întrucât îţi este mamă.

8. Să nu descoperi goliciunea soţiei tatălui tău, căci este goliciunea tatălui tău.

9. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, indiferent dacă este născută în casa ta sau în afara casei tale.

10. Să nu descoperi goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fetei tale, căci goliciunea lor este goliciunea ta.

11. Să nu descoperi goliciunea fiicei soţiei tatălui tău, născută tatălui tău, pentru că ea este sora ta.

12. Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău; ea este ruda tatălui tău.

13. Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, pentru că ea este ruda mamei tale.

14. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, adică să nu te apropii de soţia lui; îţi este mătuşă.

15. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale; ea este soţia fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea.

16. Să nu descoperi goliciunea soţiei fratelui tău; este goliciunea fratelui tău.

17. Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fiicei sale şi nici să nu iei pe fiica fiului ei sau pe fiica fetei sale ca să le descoperi goliciunea, căci ele îi sunt rudenii şi lucrul acesta este o nelegiuire.

18. Să nu o iei pe sora soţiei tale ca să-i descoperi goliciunea. Dacă faci lucrul acesta cât timp soţia ta mai este încă în viaţă îi faci un mare necaz.

19. Să nu te apropii de o femeie ca să-i descoperi goliciunea în timpul necurăţiei ei.

20. Să nu te culci cu soţia semenului tău, pângărindu-te astfel cu ea.

21. Să nu dai pe nici unul dintre fiii tăi să fie jertfiţi lui Moleh, profanând astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

22. Să nu te culci cu un bărbat aşa cum te culci cu o femeie; este o urâciune.

23. Să nu te împreunezi cu un animal, spurcându-te cu el. Nici femeia să nu se apropie de un animal ca să se împreuneze cu el; este o perversitate.

24. Să nu vă spurcaţi în nici unul din aceste feluri, căci prin toate aceste fapte s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră.

25. Ţara a fost pângărită prin ele; de aceea Eu o voi pedepsi pentru nelegiuirea ei, astfel încât ţara îi va vărsa pe locuitorii ei.

26. Voi însă să păziţi poruncile şi legile Mele; nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte printre voi să nu săvârşească aceste urâciuni,

27. căci toate aceste urâciuni le-au făcut locuitorii acestei ţări, care au fost înainte de voi în ea şi ţara a fost astfel pângărită.

28. Dacă şi voi veţi pângări ţara, ea vă va vărsa aşa cum le-a vărsat şi pe neamurile care au fost înaintea voastră.

29. Căci oricine va face aceste urâciuni va fi nimicit din mijlocul poporului său.

30. De aceea păziţi poruncile Mele şi nu urmaţi nici unul din aceste obiceiuri îngrozitoare, care au fost practicate înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul,Dumnezeul vostru.“