Detaliile cărții

Psalmii 111

1. Lăudaţi-L pe Domnul! Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare!

2. Mari sunt lucrările Domnului; ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!

3. Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui, iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.

4. El a făcut minuni spre aducere-aminte. Domnul este îndurător şi milostiv!

5. El dă hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legământul Său.

6. El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său, dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.

7. Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată; toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,

8. sunt întărite pe veci de veci, fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.

9. El a trimis poporului Său izbăvirea; Şi-a decretat legământul pe vecie. Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10. Frica de Domnul este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Lauda Lui este statornicită pe vecie.