Detaliile cărții

Leviticul 14

Curăţirea leprei de pe om.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Iată care este legea cu privire la cel lepros în ziua curăţirii lui: să fie adus înaintea preotului;

3. preotul să iasă afară din tabără şi să-l cerceteze; dacă omul a fost vindecat de lepră,

4. preotul să poruncească să se ia pentru cel ce trebuie curăţit două păsări vii şi curate, lemn de cedru, fir de culoare cărămizie şi isop.

5. Preotul să poruncească ca una dintre păsări să fie înjunghiată într-un vas de pământ, deasupra unei ape curgătoare.

6. Să ia pasărea vie şi s-o înmoaie împreună cu lemnul de cedru, firul cărămiziu şi isopul în sângele păsării care a fost înjunghiată deasupra apei curgătoare.

7. Să-l stropească de şapte ori pe cel ce trebuie curăţit de lepră, după care să-l declare curat şi să dea drumul păsării vii pe câmp.

8. Cel ce trebuie curăţit va trebui să-şi spele hainele, să-şi radă tot părul şi să se scalde în apă; apoi va fi curat. După aceea va putea să vină în tabără, dar va trebui să stea şapte zile în afara cortului său.

9. În ziua a şaptea să-şi radă tot părul: părul de pe cap, barba şi sprâncenele; să-şi radă tot părul. Apoi să-şi spele hainele, să-şi scalde trupul în apă şi va fi curat.

10. În ziua a opta să ia doi miei şi o mieluşea de un an, fiecare fără meteahnă, trei zecimi dintr-o efă de făină aleasă, amestecată cu untdelemn ca dar de mâncare şi un log de untdelemn.

11. Preotul care face curăţirea să-l aducă pe omul care trebuie curăţit înaintea Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii.

12. Preotul să ia unul din miei, să-l aducă ca jertfă pentru vină împreună cu logul de untdelemn şi să le legene ca jertfă legănată înaintea Domnului.

13. Să înjunghie mielul în locul în care sunt înjunghiate jertfele pentru păcat şi arderile de tot, adică într-un loc sfânt. La fel ca jertfa pentru vină, şi jertfa pentru păcat va fi a preotului, căci acestea sunt preasfinte.

14. Preotul să ia din sângele jertfei pentru vină şi să-l pună pe lobul urechii celui ce trebuie curăţit, pe degetul mare al mâinii lui drepte şi pe degetul mare al piciorului lui drept.

15. Preotul să ia din logul de untdelemn, să-şi toarne în palma stângă,

16. să-şi pună degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi şi, cu degetul, să stropească din untdelemn de şapte ori înaintea Domnului.

17. Din untdelemnul care-i mai rămâne în palmă, preotul să ungă lobul urechii drepte a celui ce trebuie curăţit, degetul mare al mâinii lui drepte, degetul mare al piciorului lui drept şi, de asemenea, să arunce cu untdelemn peste sângele jertfei pentru vină.

18. Restul untdelemnului din palma preotului să fie pus pe capul celui ce trebuie curăţit. Apoi preotul să facă ispăşire în locul acelui om înaintea Domnului.

19. Preotul să aducă jertfa pentru păcat ca să facă ispăşire pentru cel ce trebuie curăţit de necurăţia sa. La urmă, va trebui să înjunghie arderea de tot.

20. Preotul va aduce arderea de tot şi darul de mâncare pe altar. Aşa va face preotul ispăşire pentru acel om şi acesta din urmă va fi curat.

21. Dacă este sărac şi nu poate aduce toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel ca jertfă pentru vină ce trebuie legănată, ca să se facă ispăşire pentru el; de asemenea, să mai ia a zecea parte dintr-o efă de făină aleasă, amestecată cu untdelemn pentru darul de mâncare şi un log de untdelemn.

22. Să ia şi două turturele sau doi pui de porumbei, după cât poate, unul ca jertfă pentru păcat şi celălalt ca ardere de tot.

23. În cea de-a opta zi să le aducă la preot pentru curăţirea lui, la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului;

24. preotul să ia mielul jertfei pentru vină şi logul de untdelemn şi să le legene ca jertfă legănată înaintea Domnului.

25. Apoi să înjunghie mielul jertfei pentru vină şi să ia din sângele acestuia ca să ungă lobul urechii drepte a celui ce trebuie curăţit, degetul mare al mâinii lui drepte şi degetul mare al piciorului lui drept.

26. După aceea va trebui ca preotul să-şi toarne nişte untdelemn în palma mâinii stângi

27. şi, cu degetul de la mâna dreaptă, să stropească cu untdelemnul care este în palma sa stângă, de şapte ori înaintea Domnului.

28. Preotul să ungă cu untdelemnul din palma sa lobul urechii drepte a celui ce trebuie curăţit, degetul mare al mâinii lui drepte, degetul mare al piciorului lui drept şi locul unde a fost pus sângele jertfei pentru vină.

29. Restul untdelemnului din palmă să-l pună pe capul celui care trebuie curăţit şi să facă astfel ispăşire în locul lui înaintea Domnului.

30. Apoi să aducă una dintre turturele sau unul dintre puii de porumbei, după cum poate,

31. unul ca jertfă pentru păcat şi altul ca ardere de tot, împreună cu darul de mâncare, iar preotul să facă ispăşire înaintea Domnului în locul celui ce trebuie curăţit.

32. Aceasta este legea pentru leprosul care nu poate aduce jertfele obişnuite pentru curăţirea lui.“

Curăţirea leprei de pe case.

33. Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron:

34. „Când veţi intra în ţara Canaan, pe care v-o voi da în stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră în vreo casă din ţara pe care o veţi stăpâni,

35. atunci stăpânul casei să anunţe preotul că a văzut ceva ca o pată în casa lui.

36. Înainte de a merge să cerceteze pata, preotul să poruncească să se scoată totul din casă, ca nu cumva tot ce se află în casă să devină necurat; după aceea preotul va putea să intre ca să cerceteze casa.

37. Să se uite la pată; dacă pata de pe zidurile casei are nişte gropiţe verzui sau roşiatice şi dacă este mai adâncă decât suprafaţa peretelui,

38. preotul să iasă din casă şi să o închidă pentru şapte zile.

39. În a şaptea zi preotul să vină din nou să o cerceteze. Dacă pata s-a împrăştiat pe zidurile casei,

40. preotul să poruncească să se scoată pietrele atinse de pată şi să fie aruncate într-un loc necurat în afara cetăţii.

41. Apoi să pună să se răzuiască tot interiorul casei şi tot ce s-a răzuit să se arunce într-un loc necurat, în afara cetăţii.

42. După aceea, să se ia alte pietre, să se pună în locul celor scoase şi să se tencuiască din nou casa.

43. Dacă pata apare din nou în casă, după ce au fost scoase pietrele şi după ce casa a fost răzuită şi tencuită,

44. preotul să meargă încă o dată şi să o cerceteze. Dacă pata s-a răspândit pe casă, atunci este o rană de lepră care se întinde; casa este deci necurată.

45. Stăpânul să-şi dărâme casa – pietrele, lemnul şi toată tencuiala – şi să le ducă într-un loc necurat în afara cetăţii.

46. Toţi aceia care au intrat în casă în timp ce era închisă, să fie necuraţi până seara

47. şi toţi aceia care au dormit sau au mâncat în casă, să-şi spele hainele.

48. Dar dacă preotul a venit, a cercetat, iar pata nu s-a răspândit pe casă după ce aceasta a fost tencuită, atunci el să o declare curată, căci pata s-a dus.

49. Pentru curăţirea casei va trebui să ia două păsări, lemn de cedru, fir de culoare cărămizie, isop

50. şi să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, deasupra unei ape curgătoare.

51. Să ia lemnul de cedru, isopul, firul cărămiziu şi pasărea vie, să le înmoaie în sângele păsării înjunghiate, apoi în apa curgătoare şi să stropească casa de şapte ori.

52. Să cureţe astfel casa cu sângele păsării, cu apă proaspătă, cu pasărea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul şi cu firul cărămiziu.

53. După aceea să-i dea drumul pe câmp păsării celei vii, care se află în cetate. Astfel va face ispăşire pentru casă şi ea va fi curată.

54. Aceasta este legea pentru orice fel de rană de lepră, pentru râie,

55. pentru lepra de pe haine şi de pe case,

56. pentru umflături, erupţii şi pete;

57. ea arată când anume un lucru este considerat necurat sau curat. Aceasta este legea pentru lepră.“