Detaliile cărții

Psalmii 87

Un psalm al fiilor lui Core.

1. Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi:

2. Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât toate locaşurile lui Iacov.

3. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire)

4. Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara filistenilor, Tirul cu Etiopia: „În Sion s-au născut.” –

5. Iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el”, şi Cel Preaînalt îl întăreşte.

6. Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.” – (Oprire)

7. Şi cei ce cântă şi cei ce joacă strigă: „Toate izvoarele mele sunt în Tine.”