Detaliile cărții

Psalmii 76

Către mai marele cântăreţilor.

1. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel.

2. Cortul Lui este în Salem, şi Locuinţa Lui în Sion;

3. acolo a sfărâmat El săgeţile, scutul, sabia şi armele de război. – (Oprire)

4. Tu eşti mai măreţ, mai puternic decât munţii răpitorilor.

5. Despuiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n-au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.

6. La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai.

7. Cât de înfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea împotrivă când Îţi izbucneşte mânia?

8. Ai rostit hotărârea de la înălţimea cerurilor; pământul s-a îngrozit şi a tăcut,

9. când S-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pământ. – (Oprire)

10. Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.

11. Faceţi juruinţe Domnului Dumnezeului vostru şi împliniţi-le! Toţi cei ce-L înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.

12. El frânge mândria domnitorilor, El este înfricoşat pentru împăraţii pământului.