Detaliile cărții

Psalmii 100

Un psalm de laudă.

1. Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!

2. Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.

3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.

4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.

5. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.