Detaliile cărții

Psalmii 93

1. (O cântare de laudă a lui David. Pentru ziua dinaintea sâmbetei, când s-a locuit pământul.) Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.

2. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu.

3. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor,

4. Ridicat-au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare, mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele înalte, Domnul.

5. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.