Detaliile cărții

Psalmii 95

1. (O cântare de laudă a lui David.) Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.

2. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui,

3. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.

4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt.

5. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.

6. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.

7. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui.

8. O, de I-aţi auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,

9. Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.

10. Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: "Pururea rătăcesc cu inima".

11. Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea".