Detaliile cărții

Psalmii 124

O cântare a treptelor.

1. (Un psalm al lui David. O cântare a treptelor.) De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel!

2. De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,

3. De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, când s-a aprins mânia lor împotriva noastră.

4. Apa ne-ar fi înecat pe noi, şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru.

5. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare.

6. Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinţilor lor.

7. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit.

8. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi pământul.