Detaliile cărții

Psalmii 116

1. Aliluia! Iubit-am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele,

2. Că a plecat urechea Lui spre mine şi în zilele mele Îl voi chema.

3. Cuprinsu-m-au durerile morţii, primejdiile iadului m-au găsit; necaz şi durere am aflat

4. Şi numele Domnului am chemat: "O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!"

5. Milostiv este Domnul şi drept şi Dumnezeul nostru miluieşte.

6. Cel ce păzeşte pe prunci este Domnul; umilit am fost şi m-am izbăvit.

7. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ţi-a făcut ţie bine;

8. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi şi picioarele mele de la cădere.

9. Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii.

10. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte.

11. Eu am zis întru uimirea mea: "Tot omul este mincinos!"

12. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?

13. Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.

14. Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Său.

15. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.

16. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai legăturile mele.

17. Ţie-ţi voi aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema.

18. Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Lui,

19. În curţile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime.