Detaliile cărții

Psalmii 115

1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău,

2. Ca nu cumva să zică neamurile: "Unde este Dumnezeul lor?"

3. Dar Dumnezeul nostru e în cer; în cer şi pe pământ toate câte a voit a făcut.

4. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti:

5. Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea;

6. Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi;

7. Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor.

8. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.

9. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

10. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

11. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

12. Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron,

13. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari.

14. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe copiii voştri!

15. Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.

16. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

17. Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se coboară în iad,

18. Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac.