Detaliile cărții

Psalmii 114

1. La ieşirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar,

2. Ajuns-a Iuda sfinţirea Lui, Israel stăpânirea Lui.

3. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.

4. Munţii au săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor.

5. Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie Iordane, că te-ai întors înapoi?

6. Munţilor, că aţi săltat ca berbecii şi dealurilor, ca mieii oilor?

7. De faţa Domnului s-a cutremurat pământul, de faţa Dumnezeului lui Iacob,

8. Care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă.