Detaliile cărții

Psalmii 100

Un psalm de laudă.

1. (Un psalm al lui David; spre laudă.) Strigaţi Domnului tot pământul,

2. Slujiţi Domnului cu veselie, intraţi înaintea Lui cu bucurie.

3. Cunoaşteţi că Domnul, El este Dumnezeul nostru; El ne-a făcut pe noi şi nu noi.

4. Iar noi poporul Lui şi oile păşunii Lui. Intraţi pe porţile Lui cu laudă şi în curţile Lui cu cântări lăudaţi-L pe El.

5. Cântaţi numele Lui! Că bun este Domnul; în veac este mila Lui şi din neam în neam adevărul Lui.