Detaliile cărții

Pildele (Proverbele) 20

1. Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.

2. Groaza pe care o insuflă regele este ca răcnetul leului; cel ce îl întărâtă păcătuieşte împotriva sa însuşi.

3. Este o mare însuşire pentru om să se stăpânească de la ceartă şi tot nebunul se întărâtă.

4. Toamna leneşul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul la seceriş, nimic nu află.

5. O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată.

6. Mulţi oameni se laudă cu mărinimia, dar un prieten adevărat cine-l află?

7. Omul drept umblă pe calea lui fără prihană; fericiţi sunt copiii care vin după el!

8. Un rege care stă pe scaunul de judecată deosebeşte cu ochii lui orice faptă rea.

9. Cine poate spune: Curăţit-am inima mea; sunt curat de păcat?

10. Două feluri de greutăţi de cântărit şi de măsurat sunt urâciune înaintea Domnului.

11. Copilul se dă pe faţă din lucrările lui, dacă purtarea lui este fără prihană şi dreaptă.

12. Urechea care aude şi ochiul care vede, pe amândouă le-a zidit Domnul.

13. Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ţine ochii deschişi, numai aşa vei fi îndestulat de pâine.

14. "Rău, rău!", zice cumpărătorul, iar după ce pleacă se laudă.

15. Chiar dacă ai aur şi pietre preţioase, dar o podoabă fără seamăn sunt buzele chibzuite.

16. Ia-i haina şi fiindcă s-a pus chezaş pentru altul în locul celor străini, ia-l zălog.

17. Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.

18. Planurile se întăresc prin sfaturi; luptă-te cu luare aminte.

19. Cine trădează taina umblă ca un defăimător şi nu te întovărăşi cu cel ce are mereu buzele deschise.

20. Cel ce blesteamă pe tatăl său şi pe mama sa stinge sfeşnicul în mijlocul întunericului.

21. O moştenire repede câştigată de la început, la urmă va fi fără binecuvântare.

22. Nu spune: "Vreau să răsplătesc cu rău!" Nădăjduieşte în Domnul şi El iţi va veni în ajutor.

23. Greutăţile nedrepte pentru cântărire sunt urâciune înaintea Domnului şi cântarele înşelătoare nu sunt decât un lucru rău.

24. De Domnul sunt hotărâţi paşii omului, căci cum ar putea omul să priceapă calea lui?

25. O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă şi după ce a făgăduit să-i pară rău.

26. Un rege înţelept simte pe cei fără de lege şi lasă să treacă roata peste ei.

27. Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului.

28. Iubirea şi credinţa păzesc pe rege şi prin iubire îşi sprijină tronul său.

29. Faima celor tineri este puterea lor şi podoaba celor bătrâni părul lor cărunt.

30. Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel răufăcător şi lovituri care pătrund până înlăuntrul trupului.