Detaliile cărții

Iov 41

1. Poţi tu să prinzi leviatanul cu undiţa, ori să-i legi limba cu o sfoară?

2. Vei putea tu să-i vâri în nas o trestie sau să-i găureşti falca cu cârligul?

3. Îţi va face el multe rugăminţi şi îţi va spune el lucruri drăgălaşe?

4. Ori va face cu tine legământ şi-l vei lua la tine rob pe toată viaţa?

5. Te vei juca tu cu el, cum te joci cu o pasăre, sau îl vei lega tu ca să-ţi înveseleşti fetele?

6. Pescarii întovărăşiţi vor putea să-l scoată de vânzare şi negustorii să-l vândă cu bucata?

7. Vei putea tu să-i găureşti pielea cu săgeţi şi capul cu cârligul pescăresc?

8. Ridică-ţi numai mâna împotriva lui şi vei pomeni de o asemenea luptă şi nu o vei mai începe niciodată!

9. Iată, este o deşertăciune să mai nădăjduieşti în izbândă; numai înfăţişarea lui şi te dă la pământ.

10. Cine este atât de nechibzuit încât să-l întărâte? Cine va îndrăzni să dea piept cu Mine?

11. Cine M-a îndatorat cu ceva, ca să fiu acum dator să-i dau înapoi? Tot ce se află sub ceruri este al Meu.

12. Cât despre leviatan, voi vorbi despre mădularele lui şi despre tăria lui şi despre frumoasa lui întocmire.

13. Cine a ridicat pulpana din faţă a veşmântului lui şi cine poate pătrunde în căptuşeala armurei lui?

14. Cine a deschis vreodată porţile gurii lui? Zimţii lui sunt îngrozitori!

15. Spinarea lui este ca un şirag de scuturi, pe care le-ai fi întărit şi pecetluit puternic.

16. Ele sunt strânse unul într-altul atât de tare, că nici vântul nu pătrunde printre ele.

17. Fiecare e lipit de cel de lângă el şi se ţin aşa şi nu se mai despart.

18. Din strănutul lui scapără lumină şi ochii lui sunt roşii ca pleoapele zorilor.

19. Din gura lui ies parcă nişte torţe aprinse şi izbucnesc valuri de scântei.

20. Din nările lui iese fum, ca dintr-o căldare pusă la foc şi care fierbe.

21. Răsuflarea lui este de cărbuni aprinşi şi din gura lui ţâşnesc flăcări.

22. Puterea lui e adunată în grumazul lui şi înaintea lui ţâşneşte groaza.

23. Carnea lui e îndesată; oricât ai apăsa în ea nu se lasă.

24. Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra râşniţei, cea de dedesubt.

25. De măreţia lui se tem şi valurile; valurile mării se dau înapoi din faţa lui.

26. Să-l atingi cu sabia nu foloseşti nimic; nici cu lancea, nici cu săgeata, nici cu toporul.

27. Fierul pentru pielea lui este ca paiul, iar arama ca lemnul putred.

28. Săgeata nu-l pune pe fugă şi pietrele din praştie cad pe el ca nişte pleavă.

29. O săgeată pentru el este un pai în vânt şi îşi bate joc de vâjâitul unei lănci ce zboară.

30. Sub pântecele lui sunt nişte solzi ascuţiţi; când dă prin noroi, pare că dă cu grapa.

31. Când se afundă, apa fierbe ca într-o căldare; el preface marea într-un cazan de fiert mirodenii.

32. El lasă în urmă o dâră luminoasă şi adâncul pare un cap cu plete albe.

33. Pe pământ el nu-şi află perechea şi e făcut să nu cunoască frica.

34. El se uită de sus la toţi câţi sunt puternici şi este împărat peste toate fiarele sălbatice".