Detaliile cărții

2 Timotei 4

1. Eu te îndemn deci stăruitor în faţa lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus, Care va să judece viii şi morţii, la arătarea Lui şi în împărăţia Lui;

2. Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura.

3. Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci - dornici să-şi desfăteze auzul - îşi vor grămădi învăţători după poftele lor,

4. Şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.

5. Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin!

6. Că eu de-acum mă jertfesc şi vremea despărţirii mele s-a apropiat.

7. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit.

8. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui.

9. Sileşte-te să vii curând la mine,

10. Că Dimas, iubind veacul de acum, m-a lăsat şi s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalmaţia;

11. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu şi adu-l cu tine, căci îmi este de folos în slujire.

12. Pe Tihic l-am trimis la Efes.

13. Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum şi cărţile, mai ales pergamentele.

14. Alexandru arămarul mi-a făcut multe rele; Domnul să-i răsplătească după faptele lui.

15. Păzeşte-te şi tu de el, căci s-a împotrivit foarte mult cuvântărilor noastre.

16. La întâia mea apărare, nimeni nu mi-a venit într-ajutor, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală!

17. Dar Domnul mi-a stat într-ajutor şi m-a întărit, pentru ca, prin mine, Evanghelia să fie pe deplin vestită şi s-o audă toate neamurile; iar eu am fost izbăvit din gura leului.

18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, în împărăţia Sa cerească. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!

19. Îmbrăţişează pe Priscila şi pe Acvila şi casa lui Onisifor.

20. Erast a rămas în Corint; pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav.

21. Sileşte-te să vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii toţi.

22. Domnul Iisus Hristos să fie cu duhul tău! Harul fie cu voi! Amin.