Detaliile cărții

Zaharia 6

1. Mi-am ridicat din nou ochii, m-am uitat şi am văzut patru care ieşind dintre doi munţi; erau nişte munţi de bronz.

2. La primul car erau nişte cai roşii, la al doilea car erau cai negri,

3. la al treilea car erau cai albi, iar la al patrulea car erau nişte cai tărcaţi, toţi cai puternici.

4. L-am întrebat atunci pe îngerul care vorbea cu mine: – Ce înseamnă acestea, stăpânul meu?

5. Îngerul mi-a răspuns: – Acestea sunt cele patru vânturi ale cerurilor, care ies de unde le era locul, de lângă Stăpânul întregului pământ.

6. Caii cei negri au pornit înspre ţinutul din nord, cei albi au pornit după ei, iar cei tărcaţi au pornit înspre ţinutul din sud.

7. Când caii cei puternici au ieşit, erau dornici să meargă să străbată pământul. Îngerul le-a zis: «Duceţi-vă şi străbateţi pământul!» Şi ei l-au străbătut.

8. Apoi el m-a strigat şi mi-a vorbit astfel: – Priveşte, cei care se îndreaptă spre ţinutul din nord vor face ca Duhul Meu să se odihnească în acel ţinut!“

9. După aceea, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

10. „Să iei argint şi aur de la exilaţii Heldai, Tobia şi Iedaia. Să te duci tu însuţi în ziua aceea şi să intri în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania. Toţi aceştia au venit din Babilon.

11. Să iei argint şi aur, să faci cu ele o coroană şi s-o pui pe capul marelui preot Iosua, fiul lui Iehoţadak.

12. Apoi să-i spui următoarele: «Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: ‘Iată-l pe omul, al cărui nume este vlăstarul; el va da mlădiţe din el şi va zidi Templul Domnului!

13. Da, el va zidi Templul Domnului şi va avea parte de măreţie! El se va aşeza pe tronul lui şi va împărăţi! Totodată va fi şi preot pe tronul lui, existând armonie deplină între cele două îndatoriri!’»

14. Coroana va fi pentru Heldai, pentru Tobia, pentru Iedaia şi pentru Iosia, fiul lui Ţefania, ca o aducere aminte în Templul Domnului.

15. Chiar şi cei de departe vor veni şi vor zidi Templul Domnului! Şi veţi şti astfel că Domnul Oştirilor M-a trimis la voi. Aceasta însă se va întâmpla dacă veţi asculta cu atenţie de glasul Domnului, Dumnezeul vostru.“