Detaliile cărții

Psalmii 97

1. Domnul împărăţeşte! Să se veselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe!

2. Norul şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Său.

3. Înaintea Lui merge focul, arzându-I duşmanii din preajmă.

4. Fulgerele Lui luminează lumea; pământul vede şi se cutremură.

5. Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Stăpânului întregului pământ.

6. Cerurile vestesc dreptatea Lui şi toate popoarele văd slava Lui.

7. Sunt făcuţi de ruşine toţi cei ce slujesc chipurilor şi cei ce se laudă cu idolii. Toţi zeii să se închine înaintea Lui!

8. Sionul aude şi se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda din pricina judecăţilor Tale, Doamne!

9. Tu, Doamne, eşti înălţat deasupra a tot ce este pe pământ; Tu eşti înălţat mai presus de toţi dumnezeii!

10. Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul! El păzeşte sufletele credincioşilor Săi şi îi scapă din mâna celor răi.

11. Lumina este semănată pentru cel drept şi bucuria pentru cel cu inima dreaptă.

12. Bucuraţi-vă în Domnul, voi, cei drepţi! Lăudaţi-L, amintindu-vă de sfinţenia Lui!