Detaliile cărții

Psalmii 85

Către mai marele cântăreţilor.

1. Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta, aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.

2. Ai iertat vina poporului Tău, acoperindu-i toate păcatele. Sela

3. Ţi-ai oprit toată furia, ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

4. Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!

5. Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie? Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?

6. Oare să nu ne înviorezi Tu din nou, ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?

7. Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta! Dă-ne din nou mântuirea Ta!

8. Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul, căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi, numai ei să nu se întoarcă la nebunie.

9. Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10. Îndurarea şi adevărul se întâlnesc, iar dreptatea şi pacea se sărută.

11. Adevărul răsare din pământ, iar dreptatea priveşte din ceruri.

12. Da, Domnul dă ceea ce este bun, iar pământul nostru îşi dă rodul.

13. Dreptatea merge înaintea Lui şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.