Detaliile cărții

Psalmii 77

Către mai marele cântăreţilor.

1. Glasul meu s-a înălţat către Dumnezeu; către Dumnezeu am strigat cu glasul meu şi El m-a ascultat.

2. În ziua necazului meu L-am căutat pe Stăpân. Noaptea îmi ţineam întinsă mâna în rugăciune, iar sufletul meu refuza să fie mângâiat.

3. Mi-am adus aminte de Dumnezeu şi am oftat, am cugetat şi duhul mi-a căzut în leşin. Sela

4. Tu ai păstrat lumina ochilor mei, chiar dacă am fost atât de răvăşit, încât nici nu puteam să mai vorbesc.

5. Mi-am adus aminte de zilele de odinioară, de anii de demult;

6. mi-am amintit de cântecele mele din timpul nopţii. Am cugetat în inima mea, m-am întrebat în duhul meu:

7. „Oare Stăpânul leapădă pentru totdeauna? Să nu mai fie niciodată binevoitor?

8. Oare Şi-a oprit îndurarea pe vecie? A pus El oare capăt promisiunii Lui din neam în neam?

9. Oare a uitat Dumnezeu de îndurare? În mânia Lui, Şi-a retras El oare mila?“ Sela

10. Atunci am zis: „Ceea ce mă face să sufăr este că dreapta Celui Preaînalt s-a schimbat.“

11. Dar îmi voi aminti lucrările Domnului; da, îmi voi aduce aminte de minunile Tale de odinioară!

12. Voi cugeta la toate faptele Tale, mă voi gândi la minunile Tale.

13. Dumnezeule, calea Ta este sfântă! Care zeu este atât de mare ca Dumnezeu?

14. Tu eşti Dumnezeul înfăptuitor de minuni! Tu Ţi-ai descoperit puterea popoarelor!

15. Cu braţul Tău Ţi-ai răscumpărat poporul, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. Sela

16. Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au învolburat, iar adâncurile s-au cutremurat.

17. Cerul a revărsat apa, tunetul a bubuit în nori, iar fulgerele Tale i-au brăzdat.

18. Bubuitul tunetului Tău trecea prin vijelie, iar fulgerele luminau lumea; pământul s-a clătinat şi s-a zguduit.

19. Calea Ta a trecut prin mare, iar cărarea Ta – prin ape mari, şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.

20. Ţi-ai condus poporul ca pe o turmă, prin mâna lui Moise şi a lui Aaron.