Detaliile cărții

Psalmii 75

Către mai marele cântăreţilor.

1. Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule, Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape, astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

2. „Când voi hotărî că a sosit vremea, Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!

3. Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei, Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“ Sela

4. Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“, iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“

5. Nu vă mai semeţiţi privirea şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,

6. căci nici de la răsărit, nici de la apus şi nici din pustie nu vine înălţarea,

7. ci Dumnezeu este Cel Ce judecă! El smereşte şi tot El înalţă!

8. În mâna Domnului se află un potir; vinul spumegă în el, complet amestecat. Când El varsă din potir, toţi cei răi de pe pământ îi beau până şi rămăşiţele.

9. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cânta Dumnezeului lui Iacov!

10. Voi doborî puterea tuturor celor răi, dar puterea celui drept va fi înălţată.