Detaliile cărții

Psalmii 103

Un psalm al lui David.

1. Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!

2. Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

3. El îţi iartă toate nelegiuirile, îţi vindecă toate bolile,

4. îţi răscumpără viaţa din groapă, te învăluie cu îndurare şi milă,

5. îţi satură de bunătăţi dorinţele şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

6. Domnul le face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

7. El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.

8. Domnul este îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în îndurare.

9. El nu se ceartă veşnic şi nu ţine mânie pe vecie.

10. El nu ne face după păcatele noastre şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,

11. ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ, tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;

12. cât de departe este răsăritul de apus, tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.

13. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,

14. căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aminteşte că suntem ţărână.

15. Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba. Înfloreşte ca floarea de pe câmp,

16. iar când trece un vânt peste ea, nu mai este şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.

17. Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El, iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,

18. pentru cei ce păzesc legământul Lui şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19. Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri, iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20. Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere, care-I împliniţi porunca, care ascultaţi glasul cuvântului Lui!

21. Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui, slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!

22. Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui, din toate locurile stăpânirii Lui! Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!