Detaliile cărții

Psalmii 71

1. La Tine, Doamne, caut adăpost! Să nu rămân de ruşine vreodată!

2. În dreptatea Ta izbăveşte-mă şi scapă-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă!

3. Fii o stâncă de adăpost pentru mine la care să pot veni totdeauna! Porunceşte izbăvirea mea, căci Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea!

4. Dumnezeul meu, scapă-mă din mâna celui rău, din braţul celui nedrept şi crud!

5. Tu, Stăpânul meu, eşti nădejdea mea! Domnul este încrederea mea încă din tinereţe!

6. M-am sprijinit pe Tine încă din pântecele mamei mele: Tu m-ai scos din pântecele mamei mele, de aceea Ţie Îţi voi aduce lauda mea mereu!

7. Am ajuns ca un semn pentru mulţi, dar Tu eşti adăpostul meu cel trainic!

8. Gura-mi este plină de lauda Ta; Te slăvesc tot timpul zilei.

9. Nu mă lepăda la bătrâneţe! Când îmi va fi trecut puterea, nu mă părăsi,

10. căci duşmanii mei vorbesc despre mine şi cei ce caută să-mi ia viaţa uneltesc împotriva mea,

11. zicând: „L-a părăsit Dumnezeu! Urmăriţi-l şi prindeţi-l, căci nu mai are scăpare!“

12. Dumnezeule, nu Te îndepărta de mine! Dumnezeul meu, vino degrabă în ajutorul meu!

13. Să piară în ruşine potrivnicii sufletului meu! Ocara şi dezonoarea să-i acopere pe cei ce-mi caută răul!

14. Eu însă voi continua să nădăjduiesc şi Te voi lăuda tot mai mult!

15. Gura mea va povesti dreptatea Ta şi mântuirea Ta toată ziua, chiar dacă nu le cunosc marginile.

16. Voi veni şi voi vesti minunile Tale, Stăpâne Doamne, voi aminti dreptatea Ta şi numai a Ta!

17. Dumnezeule, m-ai învăţat încă din tinereţea mea, iar eu continui să vestesc minunile Tale până în ziua de azi.

18. Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân şi cărunt, până când nu voi vorbi despre puterea Ta generaţiei următoare şi despre tăria Ta celor ce vor veni.

19. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer! Tot ce ai făcut este grandios, Dumnezeule! Cine este ca Tine?

20. Deşi m-ai făcut să văd numeroase şi amare necazuri, Tu îmi vei da din nou viaţă; chiar şi din adâncimile pământului Tu mă vei scoate.

21. Îmi vei mări cinstea şi mă vei mângâia din nou.

22. Dar şi eu Te voi lăuda cu harfa pentru credincioşia Ta, Dumnezeul meu! Îţi voi cânta din liră, Sfântule al lui Israel!

23. Buzele mele vor răsuna de bucurie când Îţi vor cânta, şi, asemenea lor, şi sufletul meu pe care l-ai răscumpărat!

24. Limba mea, de asemenea, va vesti toată ziua dreptatea Ta, căci cei ce-mi vroiau răul au fost făcuţi de ruşine şi de râs.