Detaliile cărții

Psalmii 68

Către mai marele cântăreţilor.

1. Când Dumnezeu Se ridică, duşmanii Lui să fie împrăştiaţi şi cei ce-L urăsc să fugă dinaintea feţei Sale.

2. Îi risipeşti precum se risipeşte fumul; precum se topeşte ceara din cauza focului aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.

3. Cei drepţi însă se bucură, se veselesc înaintea lui Dumnezeu şi chiuie de bucurie.

4. Cântaţi-I lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui, înălţaţi-L pe Cel Ce călăreşte pe nori şi al Cărui Nume este Domnul. Veseliţi-vă înaintea Lui!

5. În Lăcaşul Său cel sfânt, Dumnezeu este tatăl orfanilor şi apărătorul văduvelor.

6. Dumnezeu dă o familie celor însinguraţi şi îi conduce spre belşug pe cei care sunt captivi; cei răzvrătiţi însă locuiesc în ţinuturi aride.

7. Dumnezeule, când Tu ai ieşit înaintea poporului Tău, când Tu ai mărşăluit prin pustie … Sela

8. pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul Sinaiului, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9. Dumnezeule, Tu ai legănat ca daruri de bunăvoie ploile; Tu Ţi-ai pregătit astfel moştenirea istovită.

10. Poporul Tău a locuit-o din nou; Tu ai pregătit bunătăţile Tale pentru cel sărman, Dumnezeule!

11. Stăpânul a vorbit, iar purtătoarele de veşti s-au făcut o armată mare:

12. „Regii oştirilor au fugit în mare grabă, iar cel rămas acasă a împărţit prada.

13. Chiar în timp ce voi vă odihniţi la stâne aripile porumbelului sunt acoperite cu argint şi penele lui cu aur sclipitor.“

14. Când i-a risipit Atotputernicul pe regi, parcă ningea în Ţalmon.

15. Munţii Başan sunt munţi maiestuoşi, munţii Başan sunt munţi cu multe piscuri.

16. Munţi cu multe piscuri, de ce invidiaţi muntele unde Îi place lui Dumnezeu să locuiască? Cu siguranţă Domnul locuieşte acolo pe vecie.

17. Carele lui Dumnezeu sunt cu miile şi cu miile de mii. Stăpânul vine în ele din Sinai, în Lăcaşul Lui cel sfânt.

18. Când Te-ai suit în înălţime, ai luat în sclavie captivitatea; ai luat daruri pentru oameni, chiar şi pentru cei răzvrătiţi, ca ei, Doamne Dumnezeule, să locuiască acolo.

19. Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă zi de zi, Dumnezeul mântuirii noastre. Sela

20. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor. De la Stăpânul Domn vine scăparea de moarte.

21. Cu siguranţă Dumnezeu va zdrobi capul duşmanilor Săi, creştetul celor ce umblă în nelegiuirile lor.

22. Stăpânul zice: „Îi voi aduce înapoi din Başan, îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,

23. ca să-ţi scufunzi picioarele în sânge, iar limba câinilor tăi să-şi ia partea din duşmanii tăi.“

24. Dumnezeule, ei privesc procesiunea intrării Tale, a intrării Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în Lăcaşul cel sfânt.

25. În faţă merg cântăreţii, urmaţi de cei cu instrumente, iar în centru sunt fetele cu tamburine.

26. Binecuvântaţi-L pe Dumnezeu în adunare, pe Domnul – la izvoarele lui Israel!

27. Acolo se află şi tânărul Beniamin, care-i stăpâneşte, căpeteniile lui Iuda cu mulţimile lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28. Învredniceşte-Te cu tărie, Dumnezeule, arată-ne puterea Ta, Dumnezeule, aşa cum ai făcut şi înainte pentru noi!

29. Din pricina Templului Tău de la Ierusalim, regii Îţi vor aduce daruri.

30. Mustră fiara dintre trestii, cireada de tauri dintre viţeii popoarelor, care calcă în picioare bucăţile de argint! Împrăştie popoarele care-şi găsesc plăcerea în război!

31. Ambasadori vor veni din Egipt; Cuş va alerga cu mâinile întinse spre Dumnezeu.

32. Regate ale pământului, cântaţi-I lui Dumnezeu, lăudaţi-L pe Stăpânul, Sela

33. pe Cel Ce călăreşte în ceruri, în cerurile veşnice! Iată, El face cu glasul Său un vuiet puternic!

34. Proclamaţi puterea lui Dumnezeu, a Cărui maiestate este peste Israel şi a Cărui putere este în ceruri.

35. Dumnezeule, Tu eşti înfricoşător în Sfântul Tău Lăcaş; Dumnezeul lui Israel, chiar El dă putere şi tărie poporului! Binecuvântat să fie Dumnezeu!