Detaliile cărții

Psalmii 65

Către mai marele cântăreţilor.

1. Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda în Sion; faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.

2. Tu asculţi rugăciunea; de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.

3. Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi, dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.

4. Ferice de cel pe care-l alegi, pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de bunăstarea Casei Tale şi de sfinţenia Templului Tău.

5. În dreptatea Ta, Tu ne răspunzi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor pământului şi ale mărilor îndepărtate,

6. Cel ce ai întărit munţii prin puterea Ta, fiind încins cu tărie,

7. Cel ce potoleşti vuietul mărilor, vuietul talazurilor lor şi urletul neamurilor.

8. Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale! Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

9. Tu cercetezi pământul, îi dai belşug, îl îmbogăţeşti cu multe lucruri. Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:

10. îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.

11. Încununezi anul cu bunătăţile Tale, în urma Ta musteşte belşugul;

12. mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie, iar dealurile se încing cu veselie.

13. Păşunile se îmbracă cu turme, văile se acoperă de grâne; toate strigă de bucurie şi cântă.