Detaliile cărții

Psalmii 59

Către mai marele cântăreţilor.

1. Dumnezeul meu, izbăveşte-mă de duşmanii mei, protejează-mă de cei ce s-au ridicat împotriva mea!

2. Izbăveşte-mă de făcătorii de rele, mântuieşte-mă de oamenii însetaţi de sânge!

3. Căci iată-i cum îmi pândesc sufletul, nişte oameni puternici uneltesc împotriva mea, deşi nu am greşit cu nimic, nu am păcătuit, Doamne!

4. Fără să am vreo vină, ei sunt pregătiţi să mă atace. Ridică-Te să vii în întâmpinarea mea şi priveşte!

5. Tu, Doamne, Dumnezeul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, ridică-Te să pedepseşti toate neamurile, fără să ai milă de cei ce săvârşesc nelegiuirea. Sela

6. Se întorc seara, urlă precum câinii şi dau ocol cetăţii.

7. Iată ce scot din gurile lor: săbii ies printre buzele lor şi zic: „Cine ne aude?“

8. Dar Tu, Doamne, râzi de ei, îţi baţi joc de toate neamurile.

9. Tăria mea, pe Tine Te aştept, căci Dumnezeu este întăritura mea!

10. Dumnezeu, Care este îndurător cu mine, merge înaintea mea, Dumnezeu îmi descoperă pândarii.

11. Totuşi nu-i omorî, ca nu cumva cei din poporul meu să uite! Zguduie-i cu puterea Ta şi doboară-i, Stăpâne, Scutul nostru!

12. Să fie prinşi în propria lor mândrie, în păcatele gurii lor, în cuvintele de pe buzele lor; să li se socotească blestemele şi minciunile!

13. Să-i mistuie mânia, să-i stingă şi să nu mai fie! Atunci vor recunoaşte că Dumnezeu stăpâneşte în Iacov şi până la marginile pământului. Sela

14. Se întorc seara, urlă precum câinii şi dau ocol cetăţii.

15. Ei rătăcesc după mâncare şi bombănesc dacă nu se satură.

16. Eu însă voi cânta tăria Ta, dimineaţa voi striga cu bucurie despre îndurarea Ta, căci Tu mi-ai fost întăritură şi adăpost în ziua necazului meu.

17. Tăria mea, pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu este întăritura mea, Dumnezeu Care este îndurător cu mine!