Detaliile cărții

Psalmii 51

Către mai marele cântăreţilor.

1. Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta! În mila Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele!

2. Spală-mă de vina mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

3. Căci îmi cunosc nelegiuirile şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.

4. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta, aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti şi eşti fără pată când judeci.

5. Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea.

6. Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei; fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu.

7. Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat, spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.

8. Fă-mă să aud veselie şi bucurie, iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.

9. Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!

10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!

11. Nu mă izgoni din prezenţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!

12. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale; sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

13. Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.

14. Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, Dumnezeul mântuirii mele, şi limba mea va cânta dreptatea Ta!

15. Stăpâne, deschide-mi buzele, iar gura mea va vesti lauda Ta!

16. Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus, dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.

17. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită.

18. În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului şi construieşte zidurile Ierusalimului!

19. Atunci te vei bucura de jertfe potrivite, arderi de tot întregi; atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău.