Detaliile cărții

Psalmii 32

Un psalm al lui David.

1. Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel al cărui păcat este acoperit!

2. Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina şi în duhul căruia nu există înşelăciune!

3. Când tăceam, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate.

4. Zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică. Sela

5. Atunci mi-am mărturisit păcatul şi nu Ţi-am ascuns vina mea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile!“, şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul. Sela.

6. De aceea fiecare credincios să Ţi se roage la timpul potrivit, iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge.

7. Tu eşti un adăpost pentru mine! Tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire! Sela

8. „Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi; te voi sfătui şi ochiul Meu va veghea asupra ta.

9. Nu fi ca un cal sau ca un catâr fără discernământ, care numai strunit cu un frâu şi cu o zăbală se apropie de tine!“

10. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare.

11. Bucuraţi-vă în Domnul, înveseliţi-vă, voi, cei drepţi! Strigaţi de bucurie, toţi cei cu inima cinstită!