Detaliile cărții

Psalmii 3

Un psalm al lui David,

1. Doamne, ce mulţi îmi sunt duşmanii! Mulţi sunt cei ce se ridică împotriva mea!

2. Mulţi grăiesc sufletului meu: „Nici Dumnezeu nu-l mai scapă!“ Sela

3. Dar Tu, Doamne, îmi eşti scut! Tu eşti slava mea, eşti Acela Care îmi ridici capul!

4. Cu glasul meu am strigat către Domnul, şi El mi-a răspuns din muntele Lui cel sfânt. Sela

5. Eu mă culc, adorm şi mă trezesc iarăşi, căci Domnul mă sprijină.

6. Nu mă tem de puhoiul de popoare care se ridică împotriva mea din toate părţile.

7. Ridică-Te, Doamne! Izbăveşte-mă, Dumnezeul meu! Tu-i loveşti peste obraz pe toţi duşmanii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.

8. A Domnului este izbăvirea! Fie binecuvântarea Ta peste poporul Tău! Sela