Detaliile cărții

Psalmii 145

O cântare de laudă a lui David.

1. Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate! Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

2. Te voi binecuvânta în fiecare zi, voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

3. Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă! Măreţia Lui nu are margini!

4. Fiecare generaţie va lăuda faptele Tale: să vestească cu toţii isprăvile Tale!

5. Voi spune despre strălucita slavă a măreţiei Tale şi voi istorisi despre minunile Tale!

6. Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoşătoare, iar eu voi povesti despre măreţia Ta.

7. Vor trâmbiţa aducerea-aminte a marii Tale bunătăţi şi vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

8. Domnul este binevoitor şi milos, încet la mânie şi bogat în îndurare.

9. Domnul este bun cu toţi, îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.

10. Toată creaţia Ta Te va lăuda, Doamne, iar credincioşii Tăi Te vor binecuvânta!

11. Vor mărturisi despre slava împărăţiei Tale şi vor vorbi despre măreţia Ta,

12. ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale şi slava măreaţă a împărăţiei Tale.

13. Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Ta dăinuieşte din generaţie în generaţie. Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale şi plin de îndurare faţă de tot ce a creat.

14. Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi!

15. Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine, iar Tu le dai hrana la vreme.

16. Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17. Domnul este drept în toate căile Sale şi plin de îndurare faţă de tot ce a făcut!

18. Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă, de toţi cei ce-L cheamă în adevăr.

19. El împlineşte dorinţa celor ce se tem de El, aude strigătul lor după ajutor şi-i salvează.

20. Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc, dar îi nimiceşte pe toţi cei răi.

21. Gura mea va rosti lauda Domnului şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt pentru totdeauna.