Detaliile cărții

Psalmii 29

Un psalm al lui David.

1. Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, daţi Domnului slava şi puterea!

2. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său! Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte!

3. Glasul Domnului răsună deasupra apelor. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul; Domnul este deasupra apelor mari.

4. Glasul Domnului răsună cu putere, glasul Domnului răsună cu măreţie.

5. Glasul Domnului doboară cedrii; Domnul doboară cedrii Libanului.

6. El face Libanul să sară ca viţeii şi Sirionul – ca puii de bivoli.

7. Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.

8. Glasul Domnului învolburează pustia, Domnul învolburează pustia Kadeş.

9. Glasul Domnului apleacă stejarii şi despoaie pădurile; în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“

10. În timpul potopului Domnul era pe tron; Domnul va trona ca împărat pe vecie.

11. Domnul dă tărie poporului Său. Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.