Detaliile cărții

Psalmii 26

Un psalm al lui David.

1. Doamne, fă-mi dreptate, căci trăiesc în integritate! Mă încred în Domnul fără şovăire.

2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!

3. Îndurarea Ta este mereu înaintea mea şi umblu în adevărul Tău.

4. Nu stau împreună cu bărbaţii înşelători, şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.

5. Urăsc adunarea răufăcătorilor şi nu stau la un loc cu ucigaşii.

6. Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,

7. ca să fac să răsune mulţumirea şi să povestesc toate minunile Tale.

8. Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

9. Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi, nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,

10. pe ale căror mâini este nelegiuire şi a căror dreaptă este plină de mită.

11. Cât despre mine, eu umblu în integritate! Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!

12. Piciorul meu stă pe loc drept. Doamne, Te voi lăuda în adunări!