Detaliile cărții

Psalmii 150

1. Lăudaţi-L pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul în Lăcaşul Lui cel sfânt! Lăudaţi-L în cerurile cele măreţe!

2. Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L pentru măreţia Sa nemărginită!

3. Lăudaţi-L în sunet de corn, lăudaţi-L cu harfa şi cu lira!

4. Lăudaţi-L cu tamburine şi cu dansuri, lăudaţi-L cu instrumente cu coarde şi cu fluiere!

5. Lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare, lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!

6. Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul!