Detaliile cărții

Psalmii 147

1. Lăudaţi-L pe Domnul! Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru; cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

2. Domnul zideşte Ierusalimul şi-i strânge pe captivii lui Israel.

3. El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.

4. El socoteşte numărul stelelor şi le cheamă pe nume pe toate.

5. Domnul nostru este mare şi plin de putere; înţelepciunea Sa nu are margini!

6. Domnul îi ridică pe cei smeriţi, dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

7. Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire, cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!

8. El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ şi face să răsară iarba pe munţi.

9. El le dă hrană vitelor şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10. Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea; nu de puterea omului se bucură;

11. ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El, în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12. Laudă-L pe Domnul, Ierusalime, laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!

13. Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.

14. El dă pace hotarelor tale şi te satură cu cel mai ales grâu.

15. El trimite pe pământ porunca Sa şi cu iuţeală fuge Cuvântul Lui.

16. El dă neaua ca lâna şi presară bruma ca cenuşa.

17. El azvârle gheaţa în bucăţi, – cine poate sta înaintea îngheţului Său? –

18. dă poruncă şi aceasta se topeşte, Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19. A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!

20. Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam şi ele nu cunosc judecăţile Lui. Lăudaţi-L pe Domnul!