Detaliile cărții

Psalmii 129

O cântare a treptelor.

1. Mult m-au mai prigonit încă din tinereţea mea: să spună Israel! …

2. Mult m-au prigonit încă din tinereţea mea, dar nu m-au biruit.

3. Pe spatele meu au arat plugarii şi au tras brazde lungi.

4. Însă Domnul este drept; El a tăiat funiile celor răi.

5. Să se ruşineze şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul.

6. Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă.

7. Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea şi cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea.

8. Trecătorii să nu zică: „Fie binecuvântarea Domnului cu voi!“ sau „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!“