Detaliile cărții

Psalmii 127

O cântare a treptelor.

1. Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba trudesc cei ce o zidesc. Dacă nu străjuieşte Domnul o cetate, degeaba păzeşte străjerul.

2. Degeaba vă treziţi devreme şi vă culcaţi târziu, mâncând o pâine câştigată cu trudă. Preaiubitului Său însă El îi dă cu adevărat odihnă.

3. Fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată.

4. Ca săgeţile în mâna unui viteaz, aşa sunt fiii din anii tinereţii.

5. Ferice de bărbatul care îşi umple tolba cu ei; el nu se va ruşina când va vorbi duşmanilor la poartă.