Detaliile cărții

Psalmii 124

O cântare a treptelor.

1. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel …!

2. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,

3. atunci ne-ar fi înghiţit oamenii de vii, când li s-a aprins mânia faţă de noi;

4. atunci ne-ar fi potopit apele, râul ne-ar fi înghiţit;

5. ne-ar fi înghiţit apele cele năprasnice.

6. Binecuvântat să fie Domnul, Care nu ne-a lăsat pradă colţilor lor.

7. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul păsărarilor; laţul s-a rupt, iar noi am scăpat!

8. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, Creatorul cerurilor şi al pământului.