Detaliile cărții

Psalmii 112

1. Lăudaţi-L pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care îndrăgeşte mult poruncile Lui!

2. Urmaşii lui vor fi puternici în ţară; neamul celor integri va fi binecuvântat.

3. Bogăţie şi belşug va fi în casa lui, iar dreptatea sa va fi statornicită pe vecie.

4. Celor integri le străluceşte o lumină în întuneric, au parte de îndurare, de milostivire şi de dreptate.

5. Îi merge bine omului care îşi face milă împrumutând şi care îşi chiverniseşte lucrurile cu pricepere.

6. Niciodată nu se va clătina. Cel drept va fi amintit întotdeauna.

7. El nu se teme de veşti rele, căci inima lui este tare şi se încrede în Domnul.

8. Inima lui este tare şi nu se teme; el îşi va vedea împlinită dorinţa faţă de duşmanii săi.

9. A împărţit şi a dăruit celor nevoiaşi; dreptatea lui rămâne pentru totdeauna, iar puterea îi va fi înălţată cu onoare.

10. Cel rău vede aceasta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi leşină; dorinţele celor răi tot neîmplinite rămân.