Detaliile cărții

Proverbe 3

Folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii.

1. Fiul meu, nu uita învăţătura mea, ci păstrează în inima ta poruncile mele,

2. căci ele îţi vor prelungi pentru mulţi ani viaţa şi îţi vor adăuga pace.

3. Îndurarea şi credincioşia să nu te părăsească niciodată! Leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!

4. Atunci vei găsi bunăvoinţă şi un bun renume înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

5. Încrede-te în DOMNUL din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta.

6. Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va îndrepta cărările.

7. Nu te considera înţelept în ochii tăi; teme-te de DOMNUL şi fereşte-te de rău.

8. Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi rezistenţă oaselor tale.

9. Cinsteşte-L pe DOMNUL cu bunurile tale, cu primele roade din toată recolta ta!

10. Astfel hambarele tale vor fi îmbelşugate, iar teascurile tale vor fi pline de must.

Fericirea şi înţelepciunea adevărată.

11. Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea DOMNULUI şi nu fi mâhnit când eşti mustrat de El,

12. pentru că DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubeşte, ca un tată pe fiul pe care-l primeşte.

13. Binecuvântat este omul care găseşte înţelepciunea şi cel care dobândeşte priceperea,

14. pentru că ea este mai de preţ decât argintul şi venitul ei este mai mare decât al aurului.

15. Ea este mai valoroasă decât mărgăritarele; orice ţi-ai dori nu se poate compara cu ea.

16. În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei se află bogăţie şi onoare.

17. Căile ei sunt plăcute şi toate cărările ei sunt paşnice.

18. Ea este un pom al vieţii pentru cei ce o îmbrăţişează; cei care o au sunt binecuvântaţi.

19. Prin înţelepciune a întemeiat DOMNUL pământul, prin pricepere a întărit cerurile,

20. prin cunoştinţa Lui, adâncurile s-au despărţit şi norii au picurat roua.

21. Fiul meu, păstrează priceperea şi chibzuinţa, nu-ţi îndepărta privirea de la ele.

22. Acestea vor fi viaţă pentru sufletul tău şi o podoabă graţioasă pentru gâtul tău.

23. Atunci vei merge în siguranţă pe calea ta şi nu ţi se va împiedica piciorul.

24. Când te vei culca, vei fi fără teamă şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.

25. Nu te teme nici de dezastrul care soseşte pe neaşteptate, nici de nenorocirea care vine din partea celor răi,

26. căci DOMNUL va fi încrederea ta. El îţi va păzi piciorul de orice capcană.

Îndemnuri la o bună vieţuire.

27. Nu reţine un bun de la cei care îl merită, când stă în puterea ta să faci lucrul acesta.

28. Nu spune semenului tău, „Vino mai târziu! Îţi voi da mâine!“ când poţi să-i dai acum.

29. Nu unelti împotriva semenului tău care trăieşte încrezător lângă tine.

30. Nu te certa cu un om fără motiv, dacă nu ţi-a făcut nimic rău.

31. Nu invidia pe omul violent şi nu alege nici una din căile lui,

32. căci oamenii corupţi sunt o urâciune înaintea Domnului, dar cu cei drepţi El este prieten.

33. Blestemul DOMNULui este peste gospodăria celui rău, dar El binecuvântează locuinţa celui drept.

34. Dacă are de-a face cu batjocoritori, El îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi El le dă har.

35. Cei înţelepţi vor moşteni onoarea, dar cei proşti vor avea parte de ruşine.