Detaliile cărții

Proverbe 28

1. Cel rău fuge, deşi nu este urmărit, dar cei drepţi îndrăznesc ca un leu.

2. Când o ţară este răzvrătită, are mulţi conducători, dar un om înţelept şi cunoscător menţine stabilitatea.

3. Un om sărac care-l asupreşte pe cel sărman este ca o rupere de nori care distruge recolta.

4. Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc Legea se luptă cu el.

5. Oamenii răi nu înţeleg justiţia, dar cei ce caută pe DOMNUL o înţeleg în totalitate.

6. Mai bine un sărac care umblă în integritatea lui, decât un bogat ale cărui căi sunt corupte.

7. Cel ce păzeşte Legea este un fiu priceput, dar cel ce se însoţeşte cu cei lacomi îşi face de ruşine tatăl.

8. Cine îşi sporeşte averea prin camătă strânge pentru cel milos faţă de săraci.

9. Dacă cineva refuză să mai asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este privită ca fiind o urâciune.

10. Cine conduce pe cel drept pe o cale rea va cădea el însuşi în propria-i groapă, dar cei integri vor primi o bună moştenire.

11. Omul bogat se poate considera înţelept, dar un sărac chibzuit îi cunoaşte valoarea.

12. Când triumfă cei drepţi este un mare entuziasm, dar când se ridică cei răi oamenii se ascund.

13. Cine îşi ascunde păcatele nu va propăşi, dar oricine le mărturiseşte şi renunţă la ele va găsi milă.

14. Ferice de omul care este întotdeauna precaut, dar cel ce-şi împietreşte inima va cădea în necaz.

15. Ca un leu răgind şi ca un urs atacând, aşa este cel rău care domneşte peste un popor sărac.

16. Prinţul fără pricepere este un tiran, dar cine urăşte venitul din jaf va avea multe zile.

17. Un om chinuit de vinovăţia crimei va fi fugar până la moarte. Nimeni să nu-l susţină!

18. Cel ce umblă în integritate va fi salvat, dar omul ale cărui căi sunt corupte va cădea pe neaşteptate.

19. Cine îşi lucrează pământul se va sătura de pâine, dar cel ce umblă după deşertăciuni se va sătura de sărăcie.

20. Un om credincios va fi binecuvântat pe deplin, dar cel nerăbdător să se îmbogăţească nu va rămâne nepedepsit.

21. Nu este bine să fii părtinitor – chiar şi pentru o bucată de pâine omul poate să păcătuiască.

22. Un om zgârcit este nerăbdător să se îmbogăţească, dar nu ştie că-l aşteaptă sărăcia.

23. Cel ce mustră un om câştigă mai multă apreciere în cele din urmă, decât cel care are o limbă linguşitoare.

24. Cine fură pe tatăl său sau pe mama sa şi zice că nu este un păcat, este confrate cu cel ce pustieşte.

25. Un om lacom stârneşte certuri, dar cel ce se încrede în DOMNUL va fi îndestulat.

26. Încrezutul este un prost, dar cine trăieşte înţelept va fi salvat.

27. Cine dă săracului nu va duce lipsă, dar cel nepăsător va avea parte de multe blesteme.

28. Când se ridică cei răi, oamenii se ascund, dar când pier ei, cei drepţi se înmulţesc.