Detaliile cărții

Proverbe 27

1. Nu te lăuda cu ziua de mâine căci nu ştii ce poate aduce o zi!

2. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale!

3. Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea provocată de un prost este mai grea decât amândouă.

4. Furia este nemiloasă şi mânia este cumplită, dar cine poate sta în faţa geloziei?

5. Mai bine o mustrare pe faţă, decât o dragoste ascunsă!

6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşie, dar sărutările unui duşman sunt din abundenţă.

7. Sătulul dispreţuieşte mierea, dar pentru cel flămând orice lucru amar este dulce.

8. Ca o pasăre care rătăceşte de la cuibul ei, aşa este omul plecat din căminul lui.

9. Aşa cum uleiul şi parfumul înveseleşte inima, la fel face şi sfatul amabil al unui prieten.

10. Nu-l părăsi pe prietenul tău şi nici pe prietenul tatălui tău şi nu-ţi vizita fratele când eşti necăjit! Mai bine un vecin care este aproape decât un frate care este departe.

11. Fiul meu, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, căci astfel voi putea răspunde celui ce mă dispreţuieşte!

12. Omul prudent vede pericolul şi se ascunde, dar nesăbuitul merge înainte şi va suferi.

13. Ia-i haina celui ce a girat pentru un străin şi ţine-o garanţie dacă a girat pentru o străină!

14. Binecuvântarea semenului cu voce tare dis-de-dimineaţă este socotită ca un blestem.

15. O picurare continuă într-o zi ploioasă şi o soţie cicălitoare sunt tot una:

16. cine încearcă s-o oprească parcă ar opri vântul şi parcă ar apuca untdelemnul cu mâna!

17. După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager pe semenul său.

18. Cine îngrijeşte de un smochin îi va mânca roadele şi cine are grijă de stăpânul său va fi preţuit.

19. După cum apa reflectă o faţă, tot astfel şi inima omului îl reflectă pe om.

20. Aşa cum Locuinţa Morţilor şi Locul Nimicirii nu se satură niciodată, nici ochii omului nu se pot sătura.

21. Creuzetul este pentru argint şi cuptorul pentru aur, dar un om este testat de lauda pe care o primeşte.

22. Chiar dacă ai pisa un prost cu pisălogul în piuă, printre grăunţe, tot nu vei putea îndepărta prostia de la el.

23. Îngrijeşte-ţi bine turmele şi dă atenţie cirezilor tale,

24. pentru că nici bogăţiile nu sunt veşnice şi nici coroana nu ţine pe vecie!

25. După ce este îndepărtat fânul, şi iarba nouă se arată, iar iarba de pe dealuri este strânsă,

26. mieii vor fi pentru îmbrăcăminte, şi ţapii pentru plata câmpului.

27. Vei avea lapte de capră suficient pentru hrana ta, a familiei tale şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.