Detaliile cărții

Proverbe 24

1. Nu invidia pe oamenii răi şi nu dori să fii cu ei,

2. căci inima lor urzeşte violenţă, iar buzele lor vorbesc despre cum să facă necaz.

3. Prin înţelepciune este construită o casă şi prin pricepere este consolidată;

4. prin cunoştinţă sunt umplute odăile ei cu bogăţii rare şi frumoase.

5. Un om înţelept este puternic şi cel priceput îşi măreşte puterea,

6. căci pentru a purta un război ai nevoie de călăuzire şi pentru a avea biruinţă - de un mare număr de sfetnici.

7. Înţelepciunea este prea înaltă pentru un prost, în adunarea publică el nu va avea nimic de spus.

8. Cine unelteşte să facă rău va fi numit intrigant.

9. Născocirile prostiei sunt păcat şi cel batjocoritor este o urâciune înaintea oamenilor.

10. Dacă te clatini în ziua necazului, mică îţi este puterea.

11. Salvează-i pe cei duşi la moarte şi nu te îndepărta de cei ce sunt aproape să fie măcelăriţi!

12. Dacă spui: „Ah! n-am ştiut!“ crezi că nu vede Cel Ce judecă inimile? Nu va cunoaşte Cel Ce veghează asupra vieţii tale şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?

13. Fiul meu, mănâncă miere căci este bună şi mierea din fagure este dulce pentru gustul tău!

14. Să ştii, de asemenea, că înţelepciunea este dulce pentru sufletul tău; dacă o găseşti, ai un viitor, iar speranţa nu-ţi va fi frântă.

15. Răule, nu pândi locuinţa celui drept şi nu plănui distrugerea sălaşului său,

16. căci cel drept de şapte ori cade şi se ridică iarăşi, dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.

17. Nu te bucura când cade duşmanul tău şi să nu ţi se înveselească inima când se împiedică,

18. ca nu cumva să vadă DOMNUL, să nu-i placă şi să-Şi întoarcă mânia de la el!

19. Nu te tulbura din cauza oamenilor răi şi nu fi invidios pe cei răi,

20. căci cel rău nu are nici un viitor, iar lampa celor răi se va stinge!

21. Fiul meu, teme-te de DOMNUL şi de rege şi nu te însoţi cu rebelii,

22. căci distrugerea lor va veni pe neaşteptate şi cine poate şti sfârşitul pe care-l vor aduce cei doi?

23. Următoarele sunt, şi ele, spusele înţelepţilor. Nu este bine să fii părtinitor la judecată.

24. Oricine spune celui vinovat: „Tu eşti nevinovat!“, va fi blestemat de popoare şi detestat de neamuri.

25. Celor ce mustră vinovăţia le va merge bine şi o mare binecuvântare va veni peste ei.

26. Un răspuns sincer este ca un sărut pe buze.

27. Termină-ţi munca de afară, pregăteşte-ţi terenul, şi după aceea, construieşte-ţi casa!

28. Nu mărturisi fără motiv împotriva semenului tău şi nu înşela cu buzele tale.

29. Nu spune: „Îi voi face cum mi-a făcut şi el mie, îi voi răsplăti după faptele lui!“

30. Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om nechibzuit:

31. era plină de spini, pământul era acoperit cu buruieni, iar zidul de piatră era prăbuşit.

32. M-am gândit la ce am observat şi am învăţat o lecţie din ce am văzut:

33. să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi …,

34. şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, iar lipsa ca un om înarmat.