Detaliile cărții

Proverbe 23

1. Dacă stai la masă împreună cu un conducător, ia seama bine la ceea ce este înaintea ta!

2. Pune-ţi un cuţit la gâtlej dacă eşti un om nesăţios!

3. Nu pofti mâncărurile lui delicioase pentru că sunt o hrană înşelătoare!

4. Nu te trudi să te îmbogăţeşti; fii înţelept să arăţi cumpătare!

5. Abia ţi-ai aruncat ochii asupra bogăţiei şi nu mai este, căci, în mod sigur, îi vor creşte aripi, şi va fugi spre ceruri ca un vultur!

6. Nu mânca pâinea zgârcitului şi nu pofti delicatesele lui,

7. căci el este omul care întotdeauna se gândeşte la cost! „Mănâncă şi bea“, îţi spune el, dar inima lui nu este cu tine.

8. Vei vărsa bucăţica pe care ai mâncat-o şi-ţi vei irosi cuvintele tale plăcute.

9. Nu vorbi unui prost, căci el va dispreţui înţelepciunea cuvintelor tale!

10. Nu muta hotarul cel vechi şi nu intra pe ogorul orfanilor,

11. căci Apărătorul lor este puternic! El le va apăra cauza împotriva ta.

12. Apleacă-ţi inima spre învăţătură şi urechile la cuvintele cunoştinţei!

13. Nu scuti copilul de disciplinare, căci dacă îl pedepseşti cu nuiaua, nu va muri!

14. Dacă îl pedepseşti cu nuiaua, îi vei salva sufletul din Locuinţa Morţilor.

15. Fiul meu, dacă inima ta este înţeleaptă, atunci inima mea se va bucura.

16. Lăuntrul fiinţei mele se va înveseli când buzele tale vor spune ce este drept.

17. Nu-ţi lăsa inima să invidieze pe cei păcătoşi, ci să ai întotdeauna frică de DOMNUL!

18. Cu siguranţă există o răsplată viitoare şi nădejdea ta nu va fi tăiată!

19. Ascultă, fiul meu, şi fii înţelept, păstrează-ţi inima pe cărarea dreaptă!

20. Nu fii printre cei care beau mult vin, nici printre cei ce se ghiftuiesc cu carne,

21. căci beţivul şi cel lacom vor sărăci, iar lenevia îi va îmbrăca în zdrenţe!

22. Ascultă de tatăl tău, care ţi-a dat viaţă şi nu-ţi dispreţui mama, când a îmbătrânit!

23. Cumpără adevărul şi nu-l vinde, dobândeşte înţelepciunea, învăţătura şi priceperea!

24. Tatăl celui drept va avea mari bucurii; cine are un fiu înţelept se bucură de el.

25. Să se bucure tatăl tău şi mama ta, să se înveselească cea care te-a născut!

26. Fiul meu, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele,

27. căci prostituata este o groapă adâncă şi femeia străină este o fântână îngustă.

28. Ea pândeşte ca un hoţ şi măreşte necredincioşia între oameni.

29. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără motiv? Ai cui sunt ochii roşii?

30. Ale celor ce întârzie la vin şi care se duc să caute vasul cu vin amestecat.

31. Nu te uita la vin când este roşu, când spumegă în pahar şi când alunecă uşor!

32. Căci la urmă muşcă ca un şarpe şi otrăveşte ca o viperă.

33. Ochii tăi vor privi după femei străine şi mintea ta se va gândi la lucruri depravate.

34. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării sau ca unul întins pe vârful unui catarg.

35. „M-au lovit, dar nu m-au rănit! M-au bătut, dar nu simt nimic! Când mă voi trezi, pot găsi altceva de băut?“