Detaliile cărții

Proverbe 21

1. Inima regelui este în mâna DOMNULUI, El o îndrumă ca pe cursul unei ape, oriunde vrea El.

2. Omului i se par drepte toate căile lui, dar Cel Ce cântăreşte inimile este DOMNUL.

3. Să faci judecată dreaptă este mai plăcut DOMNULUI decât o jertfă.

4. Privirea trufaşă şi inima îngâmfată, care este lampa celor răi, acestea sunt păcate.

5. Planurile celui harnic duc la belşug, dar cel pripit ajunge sărac.

6. Averea câştigată cu o limbă mincinoasă este un abur trecător, o cursă a morţii.

7. Violenţa celor răi îi spulberă pentru că refuză să facă ce este drept.

8. Calea bărbatului vinovat este întortocheată, dar purtarea celui nevinovat este dreaptă.

9. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât să împarţi casa cu o soţie cicălitoare!

10. Sufletul celui rău doreşte răul; semenul lui nu obţine nici un favor de la el.

11. Când este pedepsit un batjocoritor, nesăbuitul dobândeşte înţelepciune; când se dă învăţătură celui înţelept, el primeşte cunoştinţă.

12. Cel Drept priveşte la casa celui rău şi-l duce pe acesta spre ruină.

13. Cine-şi astupă urechea la strigătul săracului, nu va fi auzit nici el când va striga.

14. Un dar dat în secret potoleşte mânia şi un cadou dat pe ascuns linişteşte cea mai aprigă mânie.

15. Este o bucurie pentru cel drept să facă ce este corect, dar pentru cei ce fac nedreptate este o groază.

16. Omul care se îndepărtează de cărarea chibzuinţei se va odihni în adunarea celor morţi.

17. Cine iubeşte distracţia va ajunge sărac şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul nu se va îmbogăţi.

18. Cel rău devine preţ de răscumpărare pentru cel drept şi cel necredincios pentru cel integru.

19. Mai bine să locuieşti singur în pustie, decât cu o soţie cicălitoare şi supărăcioasă.

20. Comori de preţ şi untdelemn sunt în casa celui înţelept, dar cel prost risipeşte tot ce are.

21. Cine urmăreşte dreptatea şi bunătatea găseşte viaţă şi onoare.

22. Înţeleptul cucereşte cetatea celor viteji şi doboară fortăreaţa în care aceştia se încred.

23. Cine îşi păzeşte gura şi limba se protejează pe sine însuşi de necazuri.

24. „Batjocoritor“ este numele celui mândru şi arogant, al celui ce se comportă cu o mândrie plină de obrăznicie.

25. Pofta leneşului îl omoară pentru că mâinile lui refuză să lucreze.

26. Toată ziua pofteşte mai mult, dar cel drept dă fără reţinere.

27. Jertfa celor răi este o urâciune, cu cât mai mult când aceştia o aduc cu intenţie rea!

28. Martorul fals va pieri dar cel care ascultă va avea ultimul cuvânt.

29. Cel rău ia o înfăţişare obraznică, dar cel integru îşi gândeşte bine calea.

30. Nu există nici înţelepciune, nici pricepere şi nici vreun plan care să reuşească împotriva DOMNULUI.

31. Calul este pregătit pentru ziua luptei, dar biruinţa este a DOMNULUI.