Detaliile cărții

2 Imparati 20

Boala şi însănătoşirea lui Ezechia.

1. În acele zile Ezechia s-a îmbolnăvit şi era aproape de moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pune-ţi casa în rânduială căci vei muri! Nu te vei mai face bine!»“

2. Atunci Ezechia s-a întors cu faţa spre perete şi s-a rugat Domnului astfel:

3. „Doamne, Te rog, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi din toată inima şi am făcut ce este bine înaintea Ta.“ Şi Ezechia a plâns cu amar.

4. Isaia încă nu părăsise curtea din mijloc şi Cuvântul Domnului a venit la el, spunându-i:

5. „Întoarce-te şi spune-i lui Ezechia, conducătorul poporului Meu, că aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul strămoşului său David: «Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi vindeca. În a treia zi te vei duce la Casa Domnului.

6. Voi adăuga vieţii tale încă cincisprezece ani şi te voi izbăvi pe tine şi cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi apăra această cetate de dragul Meu şi de dragul robului Meu David.»“

7. Apoi Isaia a zis: „Aduceţi o turtă de smochine!“ Ei au adus-o şi după ce au pus-o pe rană, Ezechia s-a vindecat.

8. Ezechia îl întrebase pe Isaia: – Care va fi semnul prin care voi şti că Domnul mă va vindeca şi că mă voi duce la Casa Domnului a treia zi?

9. Isaia îi răspunsese: – Acesta este semnul din partea Domnului pentru tine, prin care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: „Să treacă umbra zece trepte înainte sau înapoi?“

10. – E ceva neînsemnat ca umbra să treacă zece trepte înainte, a răspuns Ezechia. Mai bine să treacă zece trepte înapoi.

11. Profetul Isaia L-a chemat pe Domnul şi El a făcut ca umbra să treacă înapoi zece trepte pe cadranul lui Ahaz.

Fudulia lui Ezechia.

12. În acea perioadă, Merodak-Baladan, fiul lui Baladan, rege al Babilonului, i-a trimis lui Ezechia scrisori şi un dar, fiindcă auzise că Ezechia fusese bolnav.

13. Ezechia i-a primit pe soli şi le-a arătat tot ce era în vistieria sa: argintul, aurul, mirodeniile şi untdelemnul de preţ, armamentul lui şi tot ce se afla în magaziile lui. Nu a rămas nimic în palatul sau în regatul său, pe care Ezechia să nu li-l fi arătat.

14. Atunci profetul Isaia a venit la regele Ezechia şi l-a întrebat: - Ce au zis oamenii aceia şi de unde au venit? Ezechia i-a răspuns: - Au venit dintr-o ţară îndepărtată, din Babilon.

15. - Ce au văzut în palatul tău? l-a mai întrebat profetul. - Au văzut tot ceea ce este în palatul meu, a răspuns Ezechia, şi nu a rămas nimic în magaziile mele pe care să nu li-l fi arătat.

16. Atunci Isaia i-a zis lui Ezechia: - Ascultă Cuvântul Domnului:

17. „Iată, vin zile când tot ce este în palatul tău şi tot ce au agonisit strămoşii tăi până în ziua aceasta, va fi dus la Babilon; nu va mai fi lăsat nimic, zice Domnul.

18. Unii dintre propriii tăi fii, care ţi s-au născut, îţi vor fi luaţi şi vor fi făcuţi eunuci în palatul împăratului Babilonului.“

19. Ezechia i-a zis lui Isaia: - Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. „De ce nu, se gândea el, atâta vreme cât în timpul vieţii mele va fi pace şi siguranţă?“

20. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui, cum a făcut iazul şi canalul prin care a adus apă în cetate, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

21. Ezechia s-a culcat alături de părinţii săi, iar în locul lui a domnit fiul său Manase.