Detaliile cărții

Proverbe 2

Îndemn la căutarea înţelepciunii.

1. Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele şi vei păstra cu tine îndrumările mele,

2. dacă-ţi vei apleca urechea spre înţelepciune şi inima spre pricepere,

3. dacă vei cere înţelepciune şi te vei ruga pentru pricepere,

4. dacă o vei dori ca pe argint şi o vei căuta ca pe o comoară ascunsă,

5. atunci vei înţelege frica de DOMNUL şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

6. Căci DOMNUL dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.

7. El păstrează izbânda pentru cel drept şi este scut pentru cei ce umblă în integritate.

8. El păzeşte căile judecăţii şi protejează calea credincioşilor Lui.

9. Atunci vei înţelege ce este drept, corect şi integru; vei înţelege orice cale bună.

Înţelepciunea ne fereşte de cei amăgitori.

10. Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoaşterea va fi plăcerea sufletului tău.

11. Chibzuinţa te va proteja şi priceperea te va păzi.

12. Înţelepciunea te va îndepărta de la calea celui rău, de lângă omul care spune lucruri stricate,

13. de cel ce părăseşte cărările dreptăţii, ca să meargă pe drumurile întunericului,

14. căruia îi place să facă rău şi se bucură de perversitatea răului,

15. ale cărui cărări sunt întortocheate şi ale cărui drumuri sunt lăturalnice.

16. Ea te va îndepărta de femeia desfrânată, de străina care rosteşte cuvinte ademenitoare,

17. de cea care îşi părăseşte partenerul tinereţii ei şi uită legământul făcut înaintea Dumnezeului ei.

18. Casa ei conduce spre moarte şi urmele ei duc la cei ce au murit.

19. Nimeni, din cei ce merg la ea, nu se mai întoarce, nici nu mai găseşte cărările vieţii.

20. De aceea tu să mergi pe căile oamenilor buni şi să păstrezi cărările celor drepţi.

21. Căci cei drepţi vor locui ţara şi cei integri vor rămâne în ea,

22. dar cei răi vor fi îndepărtaţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.