Detaliile cărții

Proverbe 16

1. Planurile minţii aparţin omului, dar răspunsul pe care-l dă limba vine de la DOMNUL.

2. Toate căile unui om sunt curate în ochii lui, dar Cel Care cercetează duhurile este DOMNUL.

3. Încredinţează-ţi DOMNULUI lucrările şi îţi vor reuşi planurile.

4. DOMNUL a făcut totul pentru un scop, chiar şi pe cel rău l-a făcut pentru ziua distrugerii.

5. Toţi cei mândri sunt o urâciune înaintea Domnului; în mod sigur ei nu vor rămâne nepedepsiţi.

6. Prin bunătate şi credincioşie este ispăşit păcatul şi frica de DOMNUL îl îndepărtează pe om de rău.

7. Când DOMNULUI Îi sunt plăcute căile unui om, îi face chiar şi pe duşmanii lui să trăiască în pace cu el.

8. Mai bine puţin, dar cu dreptate, decât mari venituri cu nedreptate!

9. În mintea lui omul îşi întocmeşte calea, dar DOMNUL îi îndrumă paşii.

10. Sentinţa divină este pe buzele regelui şi gura lui nu trebuie să facă greşeli când judecă.

11. Cântarul şi cumpăna dreaptă sunt de la DOMNUL; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.

12. Este o urâciune pentru regi să facă rău, pentru că prin dreptate se întăreşte tronul.

13. Buzele cinstite sunt plăcute regilor şi cel ce spune adevărul este iubit.

14. Mânia regelui este mesagerul morţii, dar omul înţelept o va potoli.

15. Seninătatea feţei regelui înseamnă viaţă şi bunăvoinţa lui este ca un nor de ploaie târzie.

16. Mai bună este dobândirea înţelepciunii decât a aurului şi obţinerea priceperii decât a argintului.

17. Calea omului drept evită răul; cine îşi păzeşte calea îşi păzeşte viaţa.

18. Mândria merge înaintea distrugerii şi un duh arogant merge înaintea căderii.

19. Mai bine să fii smerit printre cei umili, decât să împarţi prada cu cei mândri.

20. Cel ce ţine seama de Cuvânt găseşte fericirea şi cel ce se încrede în DOMNUL este binecuvântat.

21. Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput şi dulceaţa vorbirii încurajează învăţarea.

22. Chibzuinţa este un izvor de viaţă pentru cei ce o au, dar prostia este pedeapsa celor proşti.

23. Mintea înţeleptului îi instruieşte gura şi buzele lui încurajează învăţătura.

24. Cuvintele plăcute sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.

25. Este o cale ce pare dreaptă omului, dar la urmă duce spre moarte.

26. Pofta de mâncare a muncitorului este în folosul său, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.

27. Cel ticălos pune la cale răul şi vorbirea lui este ca un foc dogoritor.

28. Omul stricat stârneşte certuri şi un bârfitor dezbină pe cei mai buni prieteni.

29. Omul violent îşi amăgeşte semenul şi-l conduce pe o cale greşită.

30. Cine trage cu ochiul pune la cale răul şi cel ce strânge buzele este înclinat spre rău.

31. Perii albi sunt o cunună de glorie, ei sunt dobândiţi printr-o viaţă dreaptă.

32. Cel încet la mânie este mai valoros decât cel puternic şi cel stăpân pe sine – decât cel care cucereşte o cetate.

33. Se aruncă sorţul în poală, dar orice decizie este de la DOMNUL.