Detaliile cărții

Proverbe 13

1. Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar cel batjocoritor nu primeşte mustrarea.

2. Prin rodul gurii te bucuri de bunătăţi, dar dorinţa celor necredincioşi este violenţa.

3. Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte viaţa, dar cine se pripeşte în vorbire se ruinează.

4. Leneşul doreşte mult şi nu are nimic, dar dorinţa celui harnic este împlinită.

5. Cel drept urăşte ceea ce este fals, dar cel rău îşi aduce dezonoare şi ruşine.

6. Dreptatea îl protejează pe cel integru, dar răutatea îl doboară pe cel păcătos.

7. Unul pretinde că este bogat şi n-are nimic; altul pretinde că este sărac şi are mari bogăţii.

8. Bogăţia omului îi poate răscumpăra viaţa, dar săracul n-ascultă ameninţarea.

9. Lumina celor drepţi străluceşte veselă, dar lampa celor răi se stinge.

10. Mândria dă naştere doar la certuri, dar înţelepciunea se găseşte la cei ce primesc sfaturile.

11. Bogăţia câştigată fără trudă va scădea, dar cel ce câştigă prin muncă se va îmbogăţi.

12. O speranţă amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă.

13. Cine dispreţuieşte învăţătura va pieri, dar cine respectă porunca este răsplătit.

14. Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, îndepărtând pe om de la cursele morţii.

15. O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă, dar calea celor necredincioşi duce la ruină.

16. Orice om prudent lucrează cu cunoştinţă, dar cel prost îşi dă la iveală prostia.

17. Un mesager rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce vindecare.

18. Cine ignoră mustrarea merge spre sărăcie şi ruşine, dar cine primeşte corectarea va fi respectat.

19. O dorinţă împlinită este dulce sufletului, dar cei proşti urăsc îndepărtarea de la rău.

20. Cine umblă cu înţelepţii va deveni înţelept, dar cine se asociază cu proştii va avea de suferit.

21. Nenorocirea îi urmăreşte pe cei păcătoşi, dar cei drepţi sunt răsplătiţi cu fericire.

22. Omul bun lasă moştenire nepoţilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel drept.

23. Ogorul omului sărac produce hrană din belşug, dar aceasta este distrusă datorită nedreptăţii.

24. Cine nu foloseşte nuiaua îşi urăşte fiul, dar cine-l iubeşte are grijă să-l disciplineze.

25. Cel drept mănâncă până se satură, dar stomacul celor răi va duce lipsă.