Detaliile cărții

Osea 9

1. „Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca celelalte neamuri, căci te-ai prostituat, fiindu-I necredincios Dumnezeului tău, iubind plata de pe urma prostituţiei în toate ariile de vânturat grâul.

2. Dar nici aria de vânturat, nici teascul de vin nu-i va hrăni, iar mustul le va lipsi.

3. Nu vor rămâne în ţara Domnului; Efraim se va întoarce în Egipt şi va mânca lucruri necurate în Asiria.

4. Nu-I vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură şi nici nu-L vor mulţumi cu jertfele lor. Acestea vor fi pentru ei ca pâinea de jale; toţi cei ce vor mânca din ea se vor întina. Căci pâinea lor va fi numai pentru ei; ea nu va intra în Casa Domnului.“

5. „Ce veţi face voi în ziua de adunare, în ziua de sărbătoare a Domnului?

6. Căci iată, chiar dacă vor scăpa de distrugere, Egiptul îi va strânge, iar Noful îi va înmormânta. Lucrurile lor preţioase de argint vor fi invadate de mărăcini, iar corturile lor – de spini.

7. Vin zilele pedepsei, sunt aproape zilele răsplăţii! Să ştie Israel lucrul acesta! Din pricina mulţimii fărădelegilor tale şi a mărimii duşmăniei tale, profetul este luat drept nebun, iar omul insuflat de Dumnezeu – considerat ieşit din minţi.

8. Profetul este un străjer pentru Efraim, din partea Dumnezeului meu. Totuşi, pe toate căile lui, îi sunt întinse curse, iar în Casa Dumnezeului lui, are parte de duşmănie.

9. S-au adâncit în stricăciune ca pe vremea Ghivei. El Îşi va aduce aminte de fărădelegea lor şi îi va pedepsi pentru păcatele lor.

10. Precum găsirea unor struguri în pustie a fost atunci când l-am găsit pe Israel; ca vederea primelor roade coapte dintr-un smochin a fost atunci când i-am văzut pe strămoşii voştri. Dar când au ajuns la Baal-Peor, s-au dedicat Ruşinii şi au ajuns o urâciune, la fel ca cel pe care-l iubeau.

11. Gloria Efraimului va zbura ca o pasăre: nu va da naştere, nu va avea parte de sarcină şi nici de zămislire.

12. Chiar dacă îşi cresc fiii acum, Eu îi voi lipsi de fiecare din ei. Căci va fi vai de ei când Îmi voi întoarce privirea de la ei!

13. Îl vedeam pe Efraim, asemenea Tirului, plantat într-un loc plăcut. Dar acum, Efraim îşi va aduce fiii înaintea ucigaşului.“

14. „Dă-le, Doamne, ... Ce să le dai? Dă-le pântece care să piardă copilul şi sâni fără lapte!“

15. „Toată răutatea lor este în Ghilgal; acolo am ajuns să-i urăsc. Din pricina răutăţii faptelor lor îi voi izgoni din casa Mea. Nu-i voi mai iubi; toţi conducătorii lor sunt nişte răzvrătiţi.

16. Efraim este lovit! Rădăcina le este uscată şi nu mai dau rod. Chiar dacă vor naşte, le voi ucide preaiubitele roade ale pântecelui lor.“

17. „Dumnezeul meu îi va respinge, pentru că nu L-au ascultat şi vor ajunge nişte fugari printre neamuri.“